CONDICIONS GENERALS DE MATRÍCULA

Aquestes condicions generals s’aplicaran a les vendes realitzades a través d’aquest lloc web titularitat de FORMACIONS ALPHA
– Direcció: Carrer del Carme 6, Local 1
– 08100 – Mollet del Vallès
– Barcelona
– N.I.F: 33952003R
– E-mail de contacte: oposicions.alpha@gmail.com

La validació de la comanda pel client suposa l’acceptació sense reserves de les condicions generals de venda presents.

 

Sobre la matrícula

L’estudiant haurà de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, o quan així sigui requerit per FORMACIONS ALPHA, la documentació, informació personal i financera que es precisi en qualsevol dels tràmits.
En el supòsit de no presentar aquesta documentació podrà ser que no es pugui formalitzar la matrícula. Així doncs, l’estudiant assumeix les conseqüències legals que es puguin derivar de la falsedat documental.

Quan sigui possible, l’estudiant podrà realitzar reserva de plaça amb anterioritat a la formalització de la matrícula, abonant la quantitat que en aquest concepte figuri a la pàgina web.

 

Preus

Els preus s’expressen a EUROS, impostos inclosos. Els preus exposats podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.

 

Pagament i formes de pagament

Els estudiants hauran d’abonar el preu del curs en el moment de formalitzar la matrícula.
No s’inclou en el preu de la matrícula els materials d’estudi diferents dels que proporcioni FORMACIONS ALPHA.
Les formes de pagament acceptades són les següents:
– Targeta de crèdit: Podeu utilitzar targetes de crèdit VISA o MASTERCARD per abonar l’import de la matrícula en aquest lloc web. Les dades es transmeten de manera encriptada SSL. Per al pagament amb targetes de crèdit i dèbit cal introduir el CVV (Card Verification Value), un codi imprès a la targeta que s’utilitza com a mesura de seguretat en les transaccions de comerç electrònic.
La targeta pot ser rebutjada per una de les raons següents:
– La targeta pot estar caducada. Comprova que la targeta no excedeixi la data de validesa.
– Potser s’ha arribat al límit de la targeta. Consulta amb el banc que la targeta no hagi excedit l’import permès per fer compres.
– Pot ser que alguna dada introduïda estigui incorrecta. Comprova que hagis emplenat correctament tots els camps necessaris.

 

Confirmació de la matrícula

Un cop es formalitzi i s’aboni la matrícula s’enviarà al compte de correu electrònic proporcionat un correu de confirmació de la inscripció. En cas de necessitar una factura amb finalitats administratives es podrà sol·licitar a enviant un correu a oposicions.alpha@gmail.com

 

Dret de desistiment

Els estudiants matriculats tindran un termini màxim de 15 dies naturals, a comptar des del moment de la formalització de la matrícula, d’acord amb la data que a tal efecte consti en el formulari, per desistir de la seva matrícula.
No obstant això, el dret de desistiment no serà possible una vegada hagi començat el curs en el que s’hagi matriculat, ja que d’acord amb l’article 103.a) del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis Complementaries s’entén que el servei s’ha completat en el moment que l’estudiant ha tingut accés als materials del curs.
Els estudiants que vulguin comunicar el seu desistiment ho hauran de fer per escrit, manifestant inequívocament el desig de desistir, a la següent direcció Carrer del Carme 6, Local 1, 08100 – Mollet del Vallès (Barcelona) o per correu electrònic oposicions.alpha@gmail.com adjuntant el desistiment firmat.
El reemborsament de les quantitats abonades amb dret a devolució s’efectuarà per transferència bancària. Les despeses bancàries que es puguin ocasionar aniran a càrrec de l’estudiant.

 

Resolució de conflictes

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats de Vic, i als seus tribunals superiors jeràrquics.