En compliment de la normativa de protecció de dades l’informem que les dades de caràcter personal que puguin constar en aquest document, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de FÈLIX VÁZQUEZ GARCÍA amb la finalitat de dur a terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les normes estipulades de protecció de dades. Les vostres dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al tractament de les dades dirigint-vos al següent correu electrònic: oposicions.alpha@gmail.com o per escrit a: FÈLIX VÁZQUEZ GARCÍA, C/ Carme, 6 de Mollet del Vallès, CP 08100 (Barcelona). Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.agpd.es.